AKTUALNOŚCI

Inwestycja na ostatniej prostej

2015-08-31

Pod koniec sierpnia zostały wykonane prace polegające na ułożeniu kabla światłowodowego od bramki liniowej do przełącznicy światłowodowej w stacjach Płock i Grudziądz. Na przełomie sierpnia i września wykonane zostaną pomiary traktów światłowodowych, a następnie Wykonawca zadania przystąpi do zakończenia prac w dokumentacji powykonawczej.

Wymiana przewodu odgromowego zakończona

2015-07-31

Prace przy wymianie przewodu AFL na OPGW zostały zakończone na całej trasie linii Grudziądz Węgrowo - Płock. Wykonawca inwestycji przygotowuje się obecnie do wprowadzenia kabli z bramek stacyjnych do stacji elektroenergetycznych Grudziądz Węgrowo i Płock. W sierpniu planowane jest zakończenie prac liniowych i wykonanie pomiarów torów światłowodowych pomiędzy przełącznicami światłowodowymi w obydwu stacjach.

Prace modernizacyjne trwają

2015-06-29

Prace modernizacyjne przebiegają zgodnie z planem. Wykonawca zakończył już naprawę i rozbudowę uziemień, uzupełniono także oznakowanie linii. Wykonano również wszystkie uzupełnienia konstrukcji słupów i wzmocnień.

Stary przewód odgromowy AFL na całej długości linii został wymieniony na nowy przewód OPGW. Do wykonania pozostało jeszcze wprowadzenie przewodu od bramek na stację, do pomieszczenia łączności na stacji elektroenergetycznej Grudziądz. Z kolei na stacji w Płocku, przewód z bramki zostanie wprowadzony do nowego budynku nastawni pod koniec lipca.

Na ukończeniu są prace przy spawaniu światłowodów i wykonaniu muf na słupach.

Prace rozpoczęte

2015-04-30

Trwa modernizacja linii 400 kV Grudziądz Węgrowo - Płock. Zakończono już naprawę i rozbudowę uziemień, uzupełniono oznakowanie linii. Wykonano także już ponad 65% uzupełnień konstrukcji słupów i wzmocnień (pozostała część może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie na wyłączonej linii).

Sukcesywnie wymieniany jest także przewód OPGW. Stary przewód został wymieniony już na ok. 3 km linii. Prace prowadzone były w technologii PPN (prace pod napięciem).

Prace wykonawcze ruszą niebawem

Wykonawca inwestycji - ELTEL Networks Energetyka S.A. skompletował już dokumentację projektową. Została ona sprawdzona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora. Zakończenie prac związanych z naprawą uziemień słupów oraz właściwe prace polegające na wymianie przewodu odgromowego nastąpią zatem już w kwietniu.